Happy Public Domain Day

@ Koninklijke Bibliotheek België / Bibliothèque royale de Belgique

Boulevard de l’ Empereur, 4 Keizerslaan 4, 1000 Brussel / Bruxelles

////////////////////////////////

An afternoon focussing on Public Domain works and the problems of institutional digitisation. As the event will be in French and Dutch, please read the full program there.

A collaboration with CRIDS Namur and the Royal Library of Belgium.

///////////////////////////////

Public Domain Day

La Journée du Domaine Public est célébrée chaque année le 1er janvier. Le site web est l’initiative de COMMUNIA, le Réseau Européen Thématique autour du Domaine Public Digital. Leur objectif est de conscientiser le monde entier à l’importance du domaine public dans nos sociétés en fournissqnt de (...)
De Dag van het Publiek Domein wordt jaarlijks gevierd op 1 januari. Bovenvermelde website is een initiatief van COMMUNIA, het Europese Thematische Netwerk rond het Digitale Publiek Domein. Hun doel is om wereldwijd het bewustzijn aan te scherpen rond het belang van het publiek domein in onze (...)