Meer over Constant

Constant is in 1997 opgericht met als doel:

"(..) de audiovisuele middelen (film, video, media, elektronische beeldkunsten, software) te stimuleren en te ondersteunen (productioneel, financieel, in natura, museaal, theoretisch, publicerende, onderzoekend). Ze handelt in het kader van een ethische benadering en met respect voor cultuurverschillen en gender. Ze richt zich tot diverse groepen of individuen (kunstenaars, publiek instellingen, hierbij inbegrepen scholen, hogescholen en universiteiten, theoretici, media-instellingen, creatieve industrie). De opsommingen van de middelen, de doelgroepen, alsook van de verschillende manieren van ondersteunen is niet exhaustief." (Oprichtingsstatuten, 1997)

In de loop van de tijd breidde het interessegebied van de vereniging zich uit naar Vrije Software, feminismes, gender, auteursrecht, science-fiction en artistiek werk in netwerkverband. Constant ontwikkelde projecten op het gebied van beeldende kunst, radio, muziek, design, stedenbouw en het web, voornamelijk met behulp van digitale media. Voor Constant blijft het ook nu nog belangrijk om verbanden te leggen tussen feminismes, Vrije Software en de praktijk van Copyleft. Het stelt ons in staat de toekomst van netwerken, infrastructuren, algoritmen, gegevensverwerking en principes van auteurschap anders voor te stellen.

Vandaag is Constant is een vereniging gerund door kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers en hackers. Ze werken samen om situaties te creëren die inspelen op de uitdagingen van het hedendaagse techno-leven. Constant is actief in het Nederlands, Frans en Engels en is zowel in Brussel als internationaal actief.

De ontwikkeling van artistieke praktijken vormt de kern van Constant. Het betekent dat we nieuwe deelbare inhoud, alternatieve perspectieven en nieuwe manieren van werken genereren in samenwerking met kunstenaars en ontwerpers. Constant creëert onderzoeksgeoriënteerde situaties rond thema’s die relevant zijn voor praktijkmensen die geïnteresseerd zijn in een kritische relatie met hedendaagse technologie. Deze ontwikkeling vindt plaats op verschillende niveaus:

  • Samen met individuele kunstenaars proberen we inzicht te krijgen in computing, Free, Libre en Open Source software, netwerken en technische infrastructuren. Artistieke experimenten liggen aan de basis van ons programma en die zijn aanleiding voor studie, praktijk en kritiek-van-dichtbij op technologie.
  • Deelnemers dragen bij aan collectieve kennis door in groepssituaties hun ervaringen en vaardigheden met elkaar te delen. Persoonlijke netwerken worden opgebouwd rond gedeelde praktijken. Dit zorgt voor duurzame relaties die uitwisseling op lange termijn bevorderen.
  • Constant is betrokken bij de ontwikkeling van het digitale kunstveld. We ontwikkelen nieuwe Free, Libre en Open Source tools en infrastructuren (actieve archieven, feministische infrastructuren, collectieve schrijfomgevingen, experimentele publicatieplatforms). We stimuleren collectieve initiatieven en opkomende structuren. We delen ons werk en onze ervaringen via interdisciplinaire samenwerkingsverbanden (mediatheken, culturele organisaties, onderwijsinstellingen, academisch onderzoek, kunstenaarscollectieven, activistische initiatieven, overheden, maatschappelijke organisaties). Onze presentaties, publicaties en productie zijn onderzoeksgericht: ze zijn experimenteel en onderzoekend in inhoud, vorm en productiemiddelen.