Science-fiction

11de Festival Bandits-Mages

An Mertens verweeft ideeën van Linus Thorvald Linux, Octavia Butlers Patternist Series en Donna Haraway’s Cybermanifesto in een vertelling, voor het programma ’Anticipated Worlds/Augmented (...)

Código fuente: la remezcla

De catalogus van het festival Zemos98 is een remix van teksten van interventies door de verschillende deelnemers tijdens ’Encuentros Regreso al futuro’. In het boek is ook de presentatie van (...)

De toekomst van digitale televisie

Stitch and Split nodigt u uit om de toekomst van de digitale televisie te bekijken, niet vanuit de utopistische alles kan verkoopsstrategieën, noch vanuit de militante activistische of artistieke (...)

Hupomnemata

Weblog van Pierre de Jaeger met artikels over strip verhalen, genealogieën, illustraties, science-fiction en geluiden.

Sciencefiction als Laboratorium

Sciencefiction kan een laboratorium zijn voor experimenten rond de verbeelding van tijd en ruimte, maatschappelijke en affectieve verhoudingen tussen mensen. Via SF kunnen we het heden lezen als (...)

Stitch And Split

Stitch and Split is de titel van een programma waarin Constant projecties van populaire SF-cinema naast experimentele of wetenschappelijke film laat zien en waarin ontmoetingen plaatsvinden (...)

Stitch and Split creatieve werksessies

SF reikt methodes aan die ook nuttig zijn bij alledaagse menselijke relaties. In de interpretatie die Constant de studenten aanbood, was science-fiction een manier om een probleem vanuit een (...)

Stitch and Split - geluidsarchieven

Geluidsarchieven van de verschillende Stitch + Split activiteiten in Sevilla, Brussel, Antwerpen over identiteit en territorium in science-fiction.

VJ 11.3 Sci-fi-pic-nic in het park

Wat is Constant aan het brouwen? Welke experimenten, vragen, technieken en woorden brengen ze met elkaar in verbinding op dit moment? Via Verbindingen/Jonctions 11 nodigt Constant je uit in de (...)

Wetenschap als Fictie

Sciencefiction staat ons toe wetenschap te benaderen als een experimentele speeltuin. Kunnen we het geknutsel met gender, ras en levensvormen opvatten als symbool voor onze eigen verlangens? (...)