Publicatie experiment

Special Issue: Interfacing the law

Hoe verdedigen we de toegang tot kennis in het huidige intellectueel eigendom regime? Interfacing the law experimenteert met en bespreekt openlijk de praktijk van schaduwbibliotheken die ieder (...)

Promiscuous Pipelines publiceer-experiment

In software wordt de term ’pipe’ gebruikt om een methode aan te duiden waarbij verschillende modules met elkaar worden verbonden. De uitvoer van één programma wordt behandeld als de input van het (...)

The Death of the Authors, 1945

In 1945 liet Anne Frank als vijftienjarige het leven in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Haar dagboek zou in het publiek domein verschijnen op 1 januari 2016, maar dit feit zorgde voor veel (...)

The Death of the Authors, 1946: Xavan & Jaluka door Pléoter Spilliaestenberg

Op vrijdag 17 Frifek van het jaar Zek, reduceert een Qualariaanse neutronenmoller de Grootzone Zendium tot niet veel meer dan een trilpudding, met dramatisch gevolg voor de verliefden Xavan en (...)