Vier vrijheden voor onderzoek en experiment

Gijs de Heij, Manetta Berends en An Mertens begeleiden een workshop rond de notie van publiek domein en de praktijk van machine learning. De workshop vindt plaats inhet kader van ’Summerschool #2 Making Public Domain’ in het Middelheim Museum in Antwerpen.

Meer informatie over het programma vind je via https://www.makingpublicdomain.be


@ Middelheim Museum

Middelheimlaan 61, 2020 Antwerp