Software als kritiek

Een discussie naar aanleiding van softwares zoals Pattern for Python, Faircoin Wallet, MakeHuman, The Unicode standard.

Met: Kym Ward, Aymeric Mansoux, Jara Rocha, Roel Roscam Abbing, Femke Snelting, Dick Reckard.

De invloed en de alomtegenwoordigheid van software in ons dagelijks leven is maar moeilijk te overschatten. Het is daarom van belang te bevragen hoe politieke en sociale aspecten worden vertaald in het technische domein en vice versa. Vanuit een technisch perspectief zien we dat code vaak bestaande sociale constructies herhaalt en bevestigt en daarmee bestaande machtsverhoudingen en culturele patronen van in- en uitsluiting versterkt. Omgekeerd heeft technologie haar eigen politieke agenda. Voorbij conventionele parlementaire politiek, bevoorrecht software bijvoorbeeld de waardering van efficiëntie, kwantificering en transparantie.

Voor meer info, zie dit artikel in het Engels


@ LAG

1e Schinkelstraat 14-16, 1075 TX Amsterdam