Project: Constant_V

SICV (Scandinavisch Instituut voor Computer Vandalisme)

De archief-activisten Michael Murtaugh, Nicolas Malevé en Ellef Prestsæter presenteren in de vitrine van Constant de installatie Scandinavisch Instituut voor Computer Vandalisme. Tijdens de opening, op woensdag 27 januari 2016 om 18u00 bij Constant, kan je enkele schatten ontdekken die anders in de coulissen verborgen blijven.

Dit project is geïnspireerd op het Scandinavian Institute for Comparative Vandalism, opgericht door Asger Jorn kort na zijn afscheid van de Situationisten in 1961. Het was de naam van een vereniging die collage combineerde met het potentieel van fotografie, beeldarchieven en politieke ervaringen. Het Scandinavisch Instituut voor Computer Vandalisme gebruikt dezelfde methoden om de stellingnames die aan de basis liggen van Computer Vision te bevragen, een discipline die visuele en mnemonische gereedschappen in software verenigt.

Bij elke handeling in computer vision leeft de verwachting dat de kloof wordt gedicht tussen menselijke waarnemingen en die van de computer. Maar wat als dat onmogelijk is? Wat als er een tussenzone zou bestaan tussen de perceptie van de mens en die van de computer, en wat als de grenzen van die zone problematisch en veranderlijk zijn?
Bij computer vision wordt het proces vaak ervaren als een strafrechterlijk onderzoek, waarbij het verhaal op basis van verschillende sporen wordt gerecontrueerd. Computationeel vandalisme toont ons een wildgroei van kleine krachtige maar zinloze aanwijzingen die niet naar een moordenaar leiden. Niemand wordt gestraft in de wereld van de computer vandalisten. De visuele structuur ervan is erg compact. Computationeel vandalisme is als Agatha Christie die genoegzaam Asger Jorns sigaar oprookt.


@ Constant

rue du Fortstraat 5, 1060 Saint-Gilles / Sint-Gillis