Antwerpen, België

PubliActie

@ Atel, Boekenbeurs, De Singel, Antwerpen, België

////////////////////////////////

Heb jij al eens muisarrest gekregen ? Of al eens vastgezeten in een multimedilemma omdat je iets wil communiceren maar nog niet weet of je nu gaat skypen, e-mailen of telefoneren ? In de voetsporen van Kiliaan publiceerden we een bijzonder lexicon, een verklarende woordenlijst van neologismen en betekenissen die dringend op zoek zijn naar een woord. Meer bepaald gingen we op zoek naar woorden en definities die verband houden met toestanden, acties, gevoelens, etc. die we dagelijks gewaarworden als gevolg van de digitale ontwikkeling.

In een eerste fase sprokkelden we die definities tijdens een werksessie met de groep Explore van ADA, ATEL (Explore is een opleiding binnen het centrum voor beroepsopleidingen Atel voor socio-professionele inschakeling van vrouwen in ICT-beroepen). Nadien gingen we rond met een mobiele desktop op het designcongres in deSingel, Integrated2007, en op de boekenbeurs zochten we vrijwilligers om voor onze definities een woord te vinden.

Met alle verzamelde woorden maakten we een lexicon met vrije software, dat je nu kan downloaden op de website.

22 oktober : werksessie met groep Explore van ADA.
2 + 3 november, De Singel, Antwerpen, Integrated designconferentie : sprokkelen van woorden voor lexicon. 5 november, Boekenbeurs, Antwerpen Expo, Antwerpen : sprokkelen van woorden voor lexicon. 7 november, Boekenbeurs, Antwerpen Expo, Antwerpen : lezing en print party waarbij het lexicon ter plaatse gedrukt werd. http://www.boekenbeurs.be.

///////////////////////////////

Open Source Publishing

OSP neemt opdrachten aan waarbij inhoud, vorm en productieproces een betekenisvolle relatie (kunnen) aangaan en genereert op eigen initiatief projecten op het snijvlak van taal, design en code. OSP startte als een experiment om te onderzoeken of open source soft- ware voor grafisch ontwerp (...)
Open Source Publishing est une agence de design graphique qui utilise uniquement des logiciels libres. Étroitement liée à l’asbl Constant à Bruxelles, OSP a pour objectif de tester les possibilités et les réalités liées à la pratique du design graphique en utilisant une gamme croissante de logiciels (...)