Possible Bodies: Fenomenaal 3D

Welke normen worden door 3D technologieën gevormd? Wie heeft die drie "dimensies" eigenlijk uitgevonden en waarom zou je ze als "waar" beschouwen? Kunnen tools werkelijkheden genereren en zo ja, welke lichamen activeren ze?

Met Phenomenal 3D richt Possible Bodies zich op de moderne opvatting van waarheid die nog steeds tastbaar van invloed is op het dagelijks leven. Het is een gelegenheid om ons collectief af te vragen hoe het fenomeen van 3D technologie op een verantwoorde manier te begrijpen. Kunnen we tactieken ontwikkelen om "lichamen" te ont-noemen en her-noemen met de bedoeling ze te decoloniseren en van hun binariteit te ontdoen? Samen zullen we driedimensionale weergaven manipuleren, volumetrisch gedrag verbaliseren en zo de regels van presentie en agentschap proberen te veranderen.

Van 22-25 november komt een transdisciplinaire groep onderzoekers bijeen in het Bau College of Design (Barcelona) voor gesprekken, workshops, presentaties en een leessessie. Met bijdragen van: Sergi García, Jorge Luis Marzo, Simone C. Niquille, Paula Pin, Jara Rocha, Femke Snelting, Kym Ward, Objetologías onderzoekslijn, het projectgebied in Bau en vele anderen.

Voor meer details: http://possiblebodies.constantvzw.org/inventory/?Barcelona

Beeld: ROOT 0082, Technoflesh/Simone Niquille 2017.


@ Bau College of design, Barcelona