Projet: A propos

Missie

Als incubator, kunstwerkplaats, denktank, inhoudelijke broedplaats en media-lab, heeft Constant tot doel "(..) de audiovisuele middelen (film, video, media, elektronische beeldkunsten, software) te stimuleren en te ondersteunen (productioneel, financieel, in natura, museaal, theoretisch, publicerende, onderzoekend). Ze handelt in het kader van een ethische benadering en met respect voor cultuurverschillen en gender. Ze richt zich tot diverse groepen of individuen (kunstenaars, publiek instellingen, hierbij inbegrepen scholen, hogescholen en universiteiten, theoretici, media-instellingen, creatieve industrie). De opsommingen van de middelen, de doelgroepen, alsook van de verschillende manieren van ondersteunen is niet exhaustief." (Oprichtingsstatuten, 1997)

Ontwikkeling is de kerntaak van het werk van Constant. Onder ontwikkeling verstaan we het genereren van nieuwe inhouden, perspectieven en werkwijzes in samnwerking met kunstenaars en designers. Constant creëert onderzoeksgerichte situaties rond thema’s die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van artistieke praktijken. Kunstenaars van welke disciplinaire achtergrond dan ook, worden ondersteund in het aanscherpen van hun verhouding tot hedendaagse technologie.

De ontwikkeling vindt plaats op meerdere niveau’s van de artistieke praktijk.

  • De individuele kunstenaar kan haar / zijn praktijk ontwikkelen door kennis van informatica, vrije software, internet te verdiepen. Het artistiek experiment dat aan de basis ligt van ons programma bevordert begrip en demystificatie van technologie.
  • Deelnemers ontwikkelen gezamenlijke kennis, door hun ervaringen en kennis met elkaar te delen in collectieve situaties. Er ontstaan persoonlijke netwerken rondom een gemeenschappelijk veld van ervaringen. Dit garandeert duurzame relaties die artistieke uitwisseling op lange termijn bevordert.
  • Constant werkt aan ontwikkeling van het digitale kunstenveld.
    We ontwikkelen nieuwe digitale (vrije software) tools voor (en met) de digitale kunstenaars van de toekomst. Vanuit de groepen die we samenbrengen ontwikkelen zich nieuwe initiatieven en structuren. Constant functioneert als dynamo, een aanjager van nieuwe praktijken. We delen ons werk en ervaringen met collega-labs en kunstenorganisaties. Via samenwerkingen verdiepen we het veld en verleggen we haar grenzen (universiteiten, overheden, maatschappelijke organisaties).
    Ook presentaties, toon- en productiemomenten vinden een plek op ons programma. Deze zijn echter zonder uitzondering onderzoeksgericht : het innovatieve, experimentele, onderzoekende aspect staat voorop.