Machine Research: Antoinette Rouvroy + Seda Guerses

Met Antoinette Rouvroy (Universiteit Namen) en Seda Guerses (KU Leuven): Histories of big data.

Twee lezingen en een gesprek in samenwerking met VUB, Departement Communicatiewetenschappen.

---

Van 24 tot 26 oktober verwelkomt Constant de onderzoeks-/Phd workshop Machine Research, georganiseerd in samenwerking met het Participatory IT Research Centre aan de Aarhus University en Transmediale art & digital culture, Berlijn.

De workshop focust op artistiek en academisch onderzoek rond nieuwe materiële voorwaarden die bestaan in niet-menselijke techno-ecologieën, met nieuwe leer- en kennisomgevingen als gevolg (zoals zelflerende algoritmes), socio-economische organisaties (zoals blockchain), management van mensen en tracking (zoals datafied borders), autonome of semi-autonome systemen (zoals bots en drones) en andere post-anthropocentrische herformuleringen van agency, materialiteit en autonomie.

Tijdens de driedaagse workshop wisselen deelnemers ideeën uit, en genereren diverse on & offline publicaties.

Het avondprogramma op 24 en 25 oktober is open voor publiek.

Meer informatie: https://machineresearch.wordpress.com


@ VUB L.2.217 (voir plan/see map/zie kaart)

Pleinlaan 2, Brussels