Le Petit Prince au pays des Hackers

@ La Quadrature du Net

19 rue Richard Lenoir, 75011 Paris

////////////////////////////////

Peter Westenberg is te gast in de kelder van La Quadrature du Net in Parijs, waar hij zijn exemplaar van St Exupéry’s Petit Prince symbolisch zal digitaliseren met hun Open en DIY Bookscanner.

Het belooft een aparte sessie te worden, want Peter mag zijn boek in Parijs helemaal niet scannen. Waarom ? Het werk van Antoine de St Exupéry arriveerde sinds 1 januari goed en wel in het publieke domein, in België en in andere landen van Europa, maar niet in Frankrijk ! Franse fans moeten nog dertig jaar langer wachten. Antoine de Saint-Exupéry verdween in zee tijdens WOII, en kreeg bijgevolg de postume titel « Mort àpour la France », wat ondermeer betekent dat het auteursrecht op zijn werk met dertig jaar wordt verlengd...

http://www.saintexupery-domainepublic.be/

///////////////////////////////

Public Domain Day

La Journée du Domaine Public est célébrée chaque année le 1er janvier. Le site web est l’initiative de COMMUNIA, le Réseau Européen Thématique autour du Domaine Public Digital. Leur objectif est de conscientiser le monde entier à l’importance du domaine public dans nos sociétés en fournissqnt de (...)
De Dag van het Publiek Domein wordt jaarlijks gevierd op 1 januari. Bovenvermelde website is een initiatief van COMMUNIA, het Europese Thematische Netwerk rond het Digitale Publiek Domein. Hun doel is om wereldwijd het bewustzijn aan te scherpen rond het belang van het publiek domein in onze (...)