Karaoke

////////////////////////////////

Mensen horen ritmes, intonaties, tongvallen, stemvolumes, verkeerde uitspraken, een lach, een kuch, sfeergeluiden. De machine maakt geen onderscheid. Zij ordent enkel woorden en geluidsdocumenten, verbindt ze en rangschikt ze, van een alfabetische volgorde naar een vastgelegde combinatie die een verstaanbare zin weergeeft.

////////////////////////////////

Karaoke

Les gens entendent des rythmes, des intonations, des timbres, des accents, des mots mal prononcés, des rires, des toux, des sons d’ambiance. La machine ne fait aucune distinction. Elle se contente de substituer les mots par les documents sonores, ce qui nous donne à entendre un texte certes (...)