Karaoke

////////////////////////////////

Mensen horen ritmes, intonaties, tongvallen, stemvolumes, verkeerde uitspraken, een lach, een kuch, sfeergeluiden. De machine maakt geen onderscheid. Zij ordent enkel woorden en geluidsdocumenten, verbindt ze en rangschikt ze, van een alfabetische volgorde naar een vastgelegde combinatie die een verstaanbare zin weergeeft.

////////////////////////////////

Karaoke

People hear rhythms, tones, accents, voice volume, incorrect pronunciations, a laugh, a cough, background sounds. But the machine does not make any difference. She just orders words and sound files, links them, orders them from an alphabetic order to any fixed (...)