Project: Iterations

Iteraties seminarie

Hangar in Barcelona organiseert dit seminarie als de eerste activiteit van het Europese project Iteraties (2017-2020).

Het doel van het seminarie is om een gemeenschappelijk ethisch raamwerk op te zetten voor het project. We werken samen met mensen die actief zijn op het gebied van culturen en economieën van de commons, open knowledge en culturele productie. Als startpunt nemen we de drie assen van de zogenaamde driehoek van de commons: goederen, gemeenschap, beheer.

Het seminarie besteedt aandacht aan onder andere volgende vragen: hoe worden de activiteiten en kunstwerken van Iteraties gedocumenteerd ? Welke licenties worden gebruikt? Wie zijn de mensen die we willen betrekken in het project ? Hoe vinden interactie en uitwisseling plaats ? Welke (online en offline) methodes gebruiken we voor communicatie, documentatie, management, besluitvorming enz. Hoe worden kunstenaars gekozen die deelnemen aan het project ? Kunnen we collectief budgetten beheren? Hoe bouwen we relaties met de kunstenaars uit? En met een publiek?

Aanwezigheid enkel op uitnodiging.

Met financiële ondersteuning van de European Comission Creative Europe programme


@ Hangar

Carrer Emilia Coranty, 16
Barcelona

info portfolio