Gelukkig Publiek Domein!

De Koninklijke Bibliotheek van België, het CRIDS en de vzw Constant nodigen u graag uit voor de ’Dag van het Publiek Domein’, een namiddag met een rondleiding en toelichtingen door verschillende experten en boekliefhebbers.
Elk jaar komen talloze creaties beschikbaar in het publiek domein. Zeventig jaar na de dood van de auteur houdt het auteursrecht in België op en kunnen die werken worden gebruikt voor herbewerking, vertaling, reproductie, publieke communicatie. In 2013 verwelkomen we in het bijzonder het oeuvre van de Nederlands-Brusselse auteur Neel Doff, maar ook dat van feministen Germaine Dulac, Violet Hunt en Tina Modotti, de romanschrijvers Robert Musil, Roberto Arlt, Stefan Zweig en Bruno Schulz, de dichters Olena Teliha en Jakob van Hoddis, de Russische futurist Daniil Kharms en vele anderen.

Programma:

* Rondleiding in de Koninklijke Bibliotheek van België
- het begrip ’publiek domein’ wordt belicht n.a.v. originele werken van Neel Doff, Georges Minne, Félicien Rops en andere Belgische auteurs en kunstenaars in de vitrines van de leeszaal;
- demonstratie van de problematiek van het scannen van boeken door Michael Korntheuer in de leeszaal;
- uitleg van specialist Marc D’Hoore over de problematiek van het digitale krantenarchief van de KBR in de krantenzaal;
- een presentatie van expert Frédéric Lemmers over de digitalisering van de collecties en in het bijzonder het project 14-18 in het Librarium

* Koffiepauze

* Gesprek
- Toelichting bij het oeuvre van Neel Doff
- Séverine Dusollier, juriste en specialiste in publiek-domein-kwesties
- presentatie door An Mertens van de generatieve roman van Constant, The Death of the Authors 1941-2012, James Joyce & Virginia Woolf & Their Return to Life in Four Seasons


@ Koninklijke Bibliotheek België / Bibliothèque royale de Belgique

Boulevard de l’ Empereur, 4 Keizerslaan 4, 1000 Brussel / Bruxelles