Project: GenderArtNet

GenderArtNet@Expeditions to the void

Het project Expeditions to the Void, Wetenschap, Territorium en subjectieve narrativiteit, onderzoekt het potentieel van subjectieve narrativiteit gecreëerd door een reeks vrouwelijke kunstenaars die de modellen van wetenschap en territorium analyseren, vertellen en bevragen. De eerste fase van het project bestond uit een workshop met leden van het GenderArtNet’s team waarin de thema’s van de projecten werden besproken en in kaart gebracht. De titel, Expeditions to the Void, is het resultaat van de discussies tijdens de workshop. De tweede fase is een tentoonstelling in Can Felipa met werk van Teresa Solar, Paloma Polo, Katie Paterson, Regina de Miguel en Claire L. Evans. De documentatie van de GenderArtNet’s workshop is ook beschikbaar in de tentoonstellingsruimte. Expeditions to the Void is een project van Lorenzo Sandoval geproduceerd door Can Felipa.


@ Can Felipa

Pallars, 277
08005 - Barcelona