Project: Constant_V

Anna K: Just for the record

Tijdens deze eerste workshop van de reeks Just for the record praat schrijfster Catherine Lenoble over Anna Kavan en andere heldinnen. De tweede gaste is beeldend kunstenaar Clara Thomine.

Just for the record stelt de representatie van gender in nieuwe media in vraag, meer bepaald in schrijfgemeenschappen zoals Wikipedia. Wat betekent de genderverhouding op deze platforms voor de manier waarop geschiedenis wordt geschreven?

Ondanks de inspanningen van Wikipedia om oplossingen aan te bieden die hun motto kunnen waar maken - "de vrije encyclopedie die iedereen kan bewerken" - , stellen we niet alleen vast dat de medewerkers voornamelijk mannen zijn, maar dat ook in de inhoud de rol van de vrouw soms bedenkelijk gerepresenteerd wordt.
Een symbolische voorbeeld: het artikel "heldin" wordt automatisch doorgestuurd naar het artikel "held", waarin de vermelde emblematische figuren voor het merendeel mannelijk zijn. Naast de problemen van auteurschap en onderwerpskeuze, zijn de schrijfstijl en de structuur van de artikelen ook vaak problematisch. Een klassiek voorbeeld is de grote hoeveelheid artikels over vrouwen die beginen met "deze vrouw was de zus / vrouw van deze beroemde man". Hoewel Wikipedia ons de kans geeft de geschiedenis te herschrijven, lijken opnieuw dezelfde vooroordelen vastgelegd te worden.

Tijdens de workshop nemen we deze opmerkingen als uitgangspunt voor lezingen en discussies - op het programma staat ook een spoedcursus Wikipedia- bewerken.

De dag wordt afgesloten met de finissage van de installatie van Catherine Lenoble Anna K in Constant.

Hier vind je het volledige programma : http://justfortherecord.space/index.html#events


@ Pianofabriek

rue du Fortstraat 35, 1060 St Gillis/Gilles