Project: Constant_V

Afgeleide Objecten @ De tijd van de commons

Afgeleide Objecten, de installatie in de vitrine van Constant, zal deel uitmaken van het festival De tijd van de commons. Dat vindt plaats van 5 tot 18 oktober 2015 in Brussel en andere Europese steden.

De commons zijn een nieuwe manier om de maatschappij vorm te geven, parallel aan het werk van overheidsinstellingen en de financiële wereld. Commons betrekken gebruikers van bronnen in hun creatie, in hun controle en hun beheer. Het zijn de gedeelte moestuinen, Wikipedia, de Community Land Trust, participatieve cartografie, verenigingen die een vrij internet promoten, de creatie van ontmoetingsplekken zoals Zinneke... Door deze allemaal samen te brengen, stelt De tijd van de commons u voor om een nieuwe geschiedenis te schrijven, waarin de wederzijdse hulp opweegt bovenop het individualisme.

De tijd van de commons is een gedecentraliseerd en zelfgeorganiseerd festival. Meer dan 200 evenementen zijn geprogrammeerd op internationaal niveau, waarvan 20 in België. Het volledige programma kan geraadpleegd worden op : http://tempsdescommuns.org.

Tijdens twee namiddagen krijgen bezoekers in het kantoor van Constant uitleg over het thema van het "forken" aan de hand van de objecten die tentoongesteld zijn in onze vitrine.
Tijdens een workshop creëerden 10 deelnemers, onder leiding van het ontwerperscollectief LibreObjet, een aantal prototypes van lampen, die met elkaar verbonden zijn door soortgelijke eigenschappen en toepassingen. Alle prototypes werden gemaakt onder de Free Art licentie. Dit betekent dat iedereen de handleiding kan downloaden, de prototypes kan dupliceren en verbeteren in het respect voor het oorspronkelijke idee van de auteur, op voorwaarde dat ze op hun beurt dezelfde licentie gebruiken.

Kom eens kijken!


@ Constant

5 Rue du Fort / Fortstraat 5, 1060 Brussels


@ Constant

5 Rue du Fort / Fortstraat 5, 1060 Brussels