oktober 2019

De richtlijnen voor samenwerking zijn samengesteld door en voor Constant. Ze stellen veerkrachtige afbakeningen vast die plooien, buigen en veranderen maar die ook bescherming bieden wanneer dat nodig is. In de komende maanden wordt het venster ingezet als openbaar notitieblok voor deze (...)

Dit weekend in Rotterdam: Varia lanceert Networks Of One’s Own, een para-nodale periodieke publicatie die wordt geschreven in een netwerk. Elk van de uitgaven is tegelijk een release van een specifieke software bundel, die gecontextualiseerd is in zijn eigen praktijk. De serie documenteert (...)

Opening en presentatie van de publicatie: donderdag 10 oktober 18:00 - 21:00
DiVersies experimenteert met online collecties van culturele instellingen als plek voor dekoloniale en intersectionele praktijken. Geïnspireerd door de manier waarop ’versioning’ in genetwerkte software wordt toegepast, (...)

Debat georganised door VIAA/PACKED in de context van DiVersies.
Metadata van museale collecties worden over het algemeen als statisch beschouwd, maar in werkelijkheid bevatten ze vaak een zekere mate van onzekerheid of zijn ze aan verandering onderhevig. Daarom ontstaan door de tijd heen (...)

Iteraties onderzoekt de voorwaarden voor artistieke samenwerking in een digitale context. Convivialiteit, saamhorigheid, instituten, provisorische besturingssystemen, documenten als performance en andere begrippen worden door zes kunstenaars onder de loep genomen. Ze werden uitgenodigd om samen (...)

Het collaboratief traject Iteraties onderzoekt de collectieve artistieke praktijk in een digitale context. Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Operating / Exploitation in Bozar Lab organiseren we een namiddag met presentaties en reflectieve input. Met : Melanie Sehgal (...)