Projecten

Active Archives

Onderzoek en ontwikkeling van vrije software in samenwerking met culturele instellingen.

WVW

Vertrekkende vanuit haar eigen praktijk als electro kunstenares publiceert Wendy Van Wynsberghe manuals, instructies, hints en overweguingen die nuttig kunnen zijn voor collega kunstenaars die (...)

Constant Variable

Variable is het Free Libre Open Source Software Arts Lab dat Constant tussen 2011 en 2014 runde. Variable huisde studio’s voor kunstenaars, designers, techno-inventors, data-activisten, (...)

Iterations

Iteraties is een samenwerkingsproject tussen esc (Graz) Dyne.org (Amsterdam), Hangar (Barcelona) en Constant dat loopt van 2017 tot 2020. Een eerdere fase van het project omvatte de residenties (...)

Samedies

De serie Vrouwen en Vrije Software brengt een diverse groep vrouwen samen die samen willen leren over het bouwen, onderhouden en het begrijpen van een server. De workshops bevorderen het (...)

Dag van het Publiek Domein

De Dag van het Publiek Domein wordt jaarlijks gevierd op 1 januari. Bovenvermelde website is een initiatief van COMMUNIA, het Europese Thematische Netwerk rond het Digitale Publiek Domein. Hun (...)

Cqrrelaties

Cqrrelations was een werksessie van 12 tot 23 januari 2015 in het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Een Cqrrelatie is een notie met een bedoelde typfout. Je kan het uitspreken als crummylatie, (...)

Transmarcaties

Transmarcaties experimeert met manieren om hier, anders en elders in kaart te brengen. De werksessie situeert zich op de kruisingen van technologie met geografie, levensloop, lichaam, terrein, en (...)

Adashboard (for fiction)

Adashboard (for fiction) is de werkgroep rond An Mertens. De groep voert onderzoek naar fictie in technologie en technologie in fictie. De werkgroep is een samenvloeiing van Stitch & Split en (...)

Urban(e)(istiques) Anomalie(ë)n Bru(x)(ss)el(le)(s)

Een visuele reis langs opvallende verschijningen in de Brusselse openbare ruimte. Kunstenaar Peter Westenberg publiceert observaties van Brussel in het weblog Urban(e)(istiques) Anomalie(ën)(s) (...)

Boeken met een Standpunt

Boeken met een Standpunt zijn gemaakt met 100% Vrije, Libre en Open Source tools en beschikbaar onder vrije licenties. Ze verdienen de status van ’Boeken met een Standpunt’. Boeken met een (...)

Interfacing the law

Hoe kunnen we het recht op toegang tot kennis verdedigen in het huidige auteursrechtsregime? Hoe kunnen we de ’terreur van de geest’ tegengaan die voortvloeit uit de manier waarop intellectueel (...)

Terug naar de toekomst

Constant projecten, experimenten en websites van voor 2003.

Open Source Publishing

OSP neemt opdrachten aan waarbij inhoud, vorm en productieproces een betekenisvolle relatie (kunnen) aangaan en genereert op eigen initiatief projecten op het snijvlak van taal, design en code. (...)

Mondotheek

De Mondotheek is een artistiek en strategisch experiment vernoemd naar La Mondothèque, Paul Otlet’s ontwerp voor een denkbeeldig apparaat dat op hetzelfde moment archief, instrument, werkstation, (...)

Constant_V

Constant_V is een reeks kleinschalige installaties in de vitrine van Constant’s kantoor. Deze installaties gaan soms vergezeld van een workshop door de kunstenaar(s) waardoor niet alleen het (...)

Open source video

Open Source Video is een collectief laboratorium voor het produceren en distribueren van video met open source software. Om de 6 weken vindt een ontmoeting plaats waar ervaringen worden (...)

Yoogle!

Yoogle! is een online spel waarin gebruikers kunnen spelen met de parameters van de Web 2.0 economie en met de rolverdeling tussen verschillende actoren die daarbij horen. documentatie (...)

Objecten als gemeengoed

Digitale media hebben geleid tot een toename van de gedistribueerde productie van gepersonaliseerde objecten. Hoe is het mogelijk om de productie en het ontwerp van deze objecten echt (...)

Diversies

Diversies vond plaats van 4 tot 11 december 2016 en vertrok vanuit de manier waarop versies deel uitmaken van de dagelijkse software-praktijk. Met 35 deelnemers onderzochten we hoe we naast het (...)

Spreekt U Sint Gillis ?

Spreekt U Sint-Gillis? is een geluidsdatabank met bijzondere woorden uit de wijk Bosnië in Sint-Gillis, Brussel. Het project verzamelt buitengewone woorden: bestaande en verzonnen woorden, (...)

Het Techno-Galactisch Software Observatorium

Van 7 tot en met 12 juni 2017 heeft Het Techno-Galactisch Software Observatorium methodes en praktijken verkent, die het mogelijk maken om vormen van kritiek op software te ontwikkelen. De (...)

GenderBlending

GenderBlending was een werksessie van 11 tot 22 November 2014 in Beursschouwburg. GenderBlending bracht bodyhackers, 3D-theoretici, game-activisten, queer designers en softwarefeministen rond de (...)

Promiscuous pipelines

’Universalism is not rejected but particularized; what is needed is a new kind of articulation between the universal and the particular’ (Chantal Mouffe in: The Return of the political, 1993) In (...)

Capacitor

Het hoofdthema van het Capacitor blog is open hardware, het openen van machines, hardware bouwen vertrekkende vanuit niets, prototyping met open platforms en tinkering. Door onder ander (...)

Archief

LabtoLab

LABtoLAB is een netwerk van 4 Europeses organisaties die actief zijn in het veld van de nieuwe media: Constant, Kitchen Budapest (HU), Medialab-Prado, Madrid (ES), PiNG, Nantes (FR) Tussen 2009 (...)

Libre Graphics Research Unit

De Libre Graphics Research Unit (LGRU) ontstond uit een gedeelde behoefte naar reflectie op en ontwikkeling van digitale gereedschappen voor ontwerpers en kunstenaars. Dit tweejarige project is (...)

Stitch And Split

Stitch and Split is de titel van een programma waarin Constant projecties van populaire SF-cinema naast experimentele of wetenschappelijke film laat zien en waarin ontmoetingen plaatsvinden (...)

Cuisine Interne Keuken

Dit audio project onderzoekt hoe culturele werkers hun geld verdienen. Kunstenaars, curatoren en andere culturele protagonisten antwoorden 17 vragen over recepten, tips en methodes om te (...)

Hupomnemata

Weblog van Pierre de Jaeger met artikels over strip verhalen, genealogieën, illustraties, science-fiction en geluiden.

Monstre

Monstre is het weblog waarin cameraman Sebastian Koepel zijn experimentele prints, stills en tests verzamelde.

Verbindingen / Jonctions

Verbindingen/Jonctions (V/J) is het tweejaarlijkse multidisciplinaire festival van Constant.

Digitales

The impact of technology transforms our daily lives, our relationship with our work, with communications and even with maternity. The economic, social and cultural issue of “mastering the new (...)

Linux Audio

Linux Audio was een serie meetingen voor radio- en audiomakers die zich inte- resseren voor het werken met open source software voor audio. Er is een aparte Linux-audio-mailinglist, een wiki (...)

Champagne

Nurse reports on sights and sounds

Zennestraat 17 rue de la Senne

Op initiatief van Ischa Tallieu en Jan Verbruggen wordt dit privé-gebouw tijdelijk omgetoverd tot ruimte voor beeldende kunsten. Gedurende negen maanden zal het gebouw dat een oppervlakte heeft (...)

De Schaarbeekse Taal / La langue Schaerbeekoise

De Schaarbeekse Taal verzamelt woorden die bewoners rond de Berenkuil dagelijks gebruiken, maar die niet zijn opgenomen in de officiële talen van Brussel.

No Flash

Gedurende lange tijd werd net art geassocieerd met commerceele formats en traditionele classificaties. No Flash is ontstaan uit de wens het artistieke gebruik van vrije software aan te moedigen, (...)

IPatchwork / E-report

Ipatchwork was een workshopserie voor meisjes. Lange tijd konden meisjes en vrouwen zich enkel artistiek uitdrukken via het huiselijk weven, stikken, borduren, enz… De tijden zijn gelukkig (...)

From Denmark

Van 23 tot 25 november 2005 leidde James Gee een workshop Discourse analyses aan het centrum voor Discourse Studies in Aalborg (Denemarken). Omdat er veel aanknopingspunten waren met de (...)

Splinter Fields

Splinter Fields is een initiatief van Brusselse organisaties, actief op het gebied van technologische en media kunst (Constant, FoAM, nadine and OKNO). Met Splinter Fields willen ze (...)

Copy.cult

Copy.cult biedt nieuws en verwijzingen over verschillenden aspecten van de cultuur van de kopie.

Routes + Routines

Routes + Routines is een serie performatieve stadsbezoeken en verrassingswandelingen die ons meenemen naar onverwachte hoeken van de stad Brussel. Al wandelend testen we verschillende methodes om (...)

GenderArtNet

GenderArtNet is een experimenteel mapping project dat de relaties onderzoekt tussen gender, etniciteit, ras, sociale klasse en sexualiteit in het hedendaagse Europa. GenderArtNet wil in de (...)

Towards

Towards is een verzameling subjectieve kaarten van Brussel, opgezet samen met de creatie van een collaboratieve software voor subjectieve cartografie.

De Taalpolitie

Een groep Nederlandse jongeren onderzoeken het woord ’allochtoon’ door zelfgemaakte video’s te uploaden in dit blog. De Taalpolitie is een project van Peter Westenberg, in samenwerking met Witte de (...)

Deja vu

Een blog waarin fotograaf Laurent Thurin Nal zijn vroege fotografische werken publiceerde, variërend van het levendige portretten en stadslandschappen in beweging tot werken voor (...)

Karaoke

Mensen horen ritmes, intonaties, tongvallen, stemvolumes, verkeerde uitspraken, een lach, een kuch, sfeergeluiden. De machine maakt geen onderscheid. Zij ordent enkel woorden en (...)

Cyberfeminism

Hybride en nomadische evenementen, publicaties, gedachten over tussenwerk, opleiding, academische en culturele plaatsen, praktijken en woorden.