Iterations

Iteraties is een Europees samenwerkingsproject tussen Dyne.org (NL), esc medien kunst lab (AT), Hangar (ES) en Constant (BE). Tussen 2017 en 2020 vindt een reeks activiteiten plaats in Barcelona, "‹"‹Graz, Scaletta Zaclea en Brussel.

Projectomschrijving
Iteraties onderzoekt de toekomst van artistieke samenwerking in digitaal genetwerkte contexten. Multidisciplinaire kunstenaars en makers worden bij elkaar gebracht om speculatieve werken te creëren die de verbeelding voeden van mogelijke vormen van artistieke samenwerking.

Nieuwe realiteiten vragen om nieuwe praktijken en deze praktijken moeten ontwikkeld worden. Via een reeks hands-on residenties en discursieve tentoonstellingen biedt Iteraties situaties waarin kunstenaars gezamenlijk experimenteren met nieuwe manieren om met kunst "werken" die ruimte bieden voor collectiviteit en samenwerking. Het project is gestructureerd rond het conceptuele model van "iteratie". Geïnspireerd door recursieve vormen van samenwerking zoals ze bestaan "‹"‹in open source softwareontwikkeling, past het project Iterations herhaling en circulariteit toe op artistieke methodes, waarbij de uitvoer van de ene activiteit wordt gebruikt als input voor de volgende.

In de digitale kunst worden open code, delen en genetwerkte creaties steeds populairder. Iteraties ontwikkelt dit opwindende vooruitzicht verder door open source-methodologieën uit het digitale domein te betrekken bij analoge kunstpraktijken, artistieke kennisuitwisseling en het maken van tentoonstellingen. Iteraties onderzoekt processen en motivaties die kunstenaars toeduwen om samenwerkingsmodellen en digitale vrij gereedschap te verkennen. Iteraties strekken zich uit tot kunstgerelateerde gebieden door aandacht te besteden aan esthetische, ethische en wettelijke aspecten van multi-auteurschap, op commons gebaseerde economie, politieke en sociale mogelijkheden die zich openen rond de artistieke. Met de open-sourcefilosofie als basis legt het project gemeenschappelijke gronden vast voor alle activiteiten.


Verwante activiteiten

Iterations - The Tech Oracle

2015
Met: Pascale Barret, Julien Deswaef, Heidrun Primas, Ushi Reiter, Agnese Trocchi, Iohannes m zmölnig Waar internetbedrijven hun vingers niet willen branden aan het suggestieve, het (...)